August 26, 2022

Tầm quan trọng của giấc ngủ mắt chuyển động nhanh ( REM Sleep)

Chắc các bạn cÅ©ng đã thấy việc ông bà của mình thường hay bị mất ngủ, không ngủ được và thường hay làm việc lặt vặt trong lúc con cháu Ä‘ang ngủ. Điều này đã gây lo lắng cho các bậc làm con rất nhiều. Nguyên nhân nào đã làm thay đổi giấc ngủ của ông bà ta? Hãy cùng Thế giá»›i nệm tìm hiểu khi về già, con người sẽ thay đổi giấc ngủ nhÆ° thế nào nhé!

https://bit.ly/3QOZ2op

—---------------

Thông tin liên hệ

Thegioinem.com - Lựa chọn cho giấc ngủ ngon

Địa chỉ: 365 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://thegioinem.com/

Hotline: 0707 325 325

 


Posted by: thegioinemcom at 09:38 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 129 words, total size 1 kb.
What colour is a green orange?
10kb generated in CPU 0.0054, elapsed 0.0316 seconds.
35 queries taking 0.0272 seconds, 56 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.