June 24, 2022

Tiếng ồn trắng ảnh hưởng như thế nào đối với giấc ngủ trẻ sơ sinh?

Được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với nhau, tiếng ồn trắng đã và đang được sử dụng nhằm mang đến giấc ngủ ngon cho mọi độ tuổi, kể cả trẻ nhỏ. Cụ thể, tiếng ồn trắng ảnh hưởng như thế nào đối với giấc ngủ trẻ sơ sinh? https://bit.ly/39SPVCT

________________________

Thegioinem.com - Lựa chọn cho giấc ngủ ngon

Địa chỉ: 365 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, HCM

Website: http://www.thegioinem.com

Hotline: 0707 325 325


Posted by: thegioinemcom at 10:01 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 97 words, total size 1 kb.
What colour is a green orange?
10kb generated in CPU 0.0069, elapsed 0.0381 seconds.
35 queries taking 0.0334 seconds, 56 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.