September 22, 2022

Giảm thời gian sử dụng điện thoại giúp trẻ vị thành niên có được giấc ngủ ngon

Ngày nay việc sá»­ dụng Ä‘iện thoại khá phổ biến từ người lá»›n tuổi đến trẻ em. Theo các chuyên gia, việc sá»­ dụng Ä‘iện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị lá»±c, giấc ngủ tinh thần của con người. Đặc biệt giai Ä‘oạn tuổi vị thành niên Ä‘ang là vấn đề lá»›n khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Vậy giảm thời gian sá»­ dụng Ä‘iện thoại giúp trẻ vị thành niên có được giấc ngủ ngon là đúng hay không? Để hiểu thêm về vấn đề này hãy cùng thế giá»›i nệm đọc qua bài viết dÆ°á»›i đây nhé!

https://thegioinem.jouwweb.nl/1030483_giam-thoi-gian-su-dung-dien-thoai-giup-tre-vi-thanh-nien-co-duoc-giac-ngu-ngon

—---------------

Thông tin liên hệ

Thegioinem.com - Lựa chọn cho giấc ngủ ngon

Địa chỉ: 365 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://thegioinem.com/

Hotline: 0707 325 325


Posted by: thegioinemcom at 07:36 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 156 words, total size 2 kb.
What colour is a green orange?
11kb generated in CPU 0.0051, elapsed 0.0241 seconds.
35 queries taking 0.0204 seconds, 56 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.